inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

ČÁSLAV (o. o. Kutná Hora)

213N 1839-1873 (i) 1874-1895 (i pro každý rok) 1896-1944kn 213