inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

TEPLICE (o. Teplice)

2081N 1909-1937kn 2081