inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

ČÁSLAV (o. o. Kutná Hora)

215Z 1839-1895, 1901-1906, 1908-1916, 1924-1933, 1941-1946kn 215