inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

TŘEBÍČ (o. Třebíč)

2165N 1864-1899, 1901-1905 (i dílčí, někdy pro každý rok), 1906-1939, 1942, 1943kn 2165