inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

TŘEBÍČ (o. Třebíč)

2173N 1784-1830 (i)
O 1784-1830 (i)
Z 1790-1856 (i)
kn 2173