inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

TŘEBÍČ (o. Třebíč)

2174NOZ 1831-1847 (i)kn 2174