inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

ÚDRČ (o. Karlovy Vary)

2236N 1840-1893kn 2236