inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

UHERSKÝ BROD (o. Uherské Hradiště)

2247N 1902-1937, 1939-1943, 1945-1949kn 2247