inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

UHERSKÝ BROD (o. Uherské Hradiště)

2252N 1784-1828, 1839-1846 (i)
Z 1841-1846
O 1841-1846
kn 2252