inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

ÚSTÍ NAD LABEM (o. Ústí nad Labem)

2285Z 1896-1938kn 2285