inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

ČESKÁ LÍPA (o. Česká Lípa)

239N 1853-1937, 1946-1949kn 239