inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

ČESKÉ BUDĚJOVICE (o. České Budějovice)

246N 1863-1940 (i pro každý rok) 1942-1949kn 246