inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

PRAHA - matriky narozených (registers of births)

2495N 1843-1858 dívkykn 2495