inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

PRAHA - matriky narozených (registers of births)

2552N 1896 dívky (i)kn 2552