inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

PRAHA-KARLÍN
2643N 1869-1939kn 2643