inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

PRAHA-SMÍCHOV
2654N 1874-1923 (i v letech 1902-1907 pro každý rok)kn 2654