inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

PRAHA-VINOHRADY
2656N 1892-1917 (i v letech 1901, 1904, 1905, 1907, 1908, 1911-1913 pro každý rok)kn 2656