inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

PRAHA - matriky zemřelých (registers of deaths)

2766Z 1862-1871kn 2766