inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

BENEŠOV (o. Benešov)

45N 1869-1944kn 45