inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

HRADEC KRÁLOVÉ (o. Hradec Králové)

518N 1864-1949kn 518