inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

HRANICE (o. Přerov)

526N 1760-1846 (+ kniha familiantů)kn 526