inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

HŘÍŠKOV (o. Louny)

545N 1840-1861 (i)kn 545