inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

HŘÍŠKOV (o. Louny)

551N 1858-1873 (i)
NOZ 1875
kn 551