inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.

ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy - registers and indexes)

JINDŘICHŮV HRADEC (o. Jindřichův Hradec)

707NO 1860-1944
Z 1860-1944, 1946
kn 707