Národní archiv - Židovské matriky

Vyhledávání:
Prameny a literatura

Seznam literatury a pomůcek použitých pro určování obcí v rejstříku

Bartůněk, V.: Historický vývoj matrik, Časopis Rodopisné společnosti v Praze, 1940, r. XII, č. 1, s. 6-17
Heřman, J.: Archivy židovských obcí z Čech a Moravy, Judaica Bohemiae VII/1, 1971
Hrubý V.: Entstehung und Entwicklung der Jüdischen Matriken in Böhmen, Judaica Bohemiae XVII/2, 1981, s. 90-102
Maur, E.: Církevní matriky jako historický pramen, SAP, 1970, r. XX, č. 2, s. 425-457
Sadek, V. - Junga, J.: Židovské náboženské obce v ČSR, SPVC MK ČSR, Praha 1983
Sládek, O.: Zločinná role gestapa. Nacistická bezpečnostní policie v českých zemích 1938- 1945, Praha 1986
Kukánová, Z. - Matušíková L.: Matriky židovských náboženských obcí v Čechách a na Moravě z let 1784-1949, Paginae historiae, Sborník Státního ústředního archivu v Praze 0/1992, s. 103-127, 1/1993, s. 72-150, 2/1994, s. 90-138, 3/1995, s. 208-248, 4/1996, s. 152-181, 5/1997, s. 180-.

Seznam pomůcek k určování obcí v rejstříku

Ortschaften-Verzechniss der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder, Wien 1892
Lexikon obcí pro království a země na říšské radě zastoupené, I.díl, lexikon obcí pro Čechy, Vídeň 1904
Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder, Mähren, Wien 1906
Pfohl, Ernst: Orientierungslexikon der Tschecho-slowakischen Republik, Reichenberg 1922
Statistický lexikon v zemi české, Praha 1934
Přehled obcí a částí obcí v Československé socialistické republice, jejichž názvy zanikly, byly změněny, nebo se staly místními částmi v době od 5.5. 1945 - 1.7. 1964, Praha 1964
Statistický lexikon obcí ČSSR 1974, Praha 1976
Rospond, Stanislav: Slownik Nazw Geograficznych Polski, II.
Batowski, Henryk: Slownik nazw miejscowych Europy srodkowej i wschodniej XIX i XX wieku, Warszawa 1964
Andrees allgemeiner Handatlas, Bielefeld u. Leipzig 1899
Malý atlas světa, Praha 1956
Mapový lexikon obcí ČSSR, Praha 1968
Geografický místopisný slovník, Praha Academia 1993
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace