Horácké muzeum Nové Město na Moravě - Sbírka materiálů k dějinám Nového Města na Moravě a regionu

Číslo fondu/sbírky:
12
Název fondu/sbírky:
Sbírka materiálů k dějinám Nového Města na Moravě a regionu
Značka fondu/sbírky:
Datace:
1721 - 1999
Původce:
Horácké muzeum Nové Město na Moravě
Popis:
Staré materiály do 19. st.: výuční list kováře Jakuba Zobače z Věcova vydaný kovářským cechem Jimramov 1721, výuční listy mysliveckých mládenců Josefa Hájka z Herálce 1830 a Petra Vodičky z Nového Města 1846, vandrovní knížky 1800-1855, řešení sporu o dobytek v Pohledci za pruského tažení 1866, faksimile městských privilegií z r. 1635 b.d., rukopis kroniky Geschichte der Stadt Neustadtl (podle spisu děkana Pausy) b.d., rukopis Geschichte der Stadtgemeinde Neustadtl in Mähren od J. Kopřivy b.d., kronika rodiny Šírovy a Svítilovy 1774-1852, fragment rodinné kroniky Kunstmüllerovy 1773-1787, pamětní kniha obce Písečné od Jiříka Vrbase 1806-1828 + pokračování Jana Nečase 1846-1897. Spolkové památky: plakáty a pozvánky na spolkové akce - Klicpera 1886-1919, ochotnické divadlo 1870, SDH 1881, odbor Národní jednoty Nové Město - korespondence 1909-1919, volební letáky 1911, 1913. První světová válka: přípisy ministerstva vnitra a moravského místodržitelství - sběr kovů, válečné půjčky, plakáty dobročinných akcí, vyhlášky o soupisu zásob 1914-1917. První republika: propagační materiály (Horácká krajinská výstava, stavba nemocnice), památky na krajany v Americe (farmář Břeska - fotografie, torzo korespondence 30. léta), jízdní řád autodopravy Kopecký v Německém b.d., volební agitace 20. - 30. léta, pozvánky na oslavy, vyhlášky Okresního úřadu Nové Město 1919-1938. Druhá světová válka a odboj: plakáty a vyhlášky politické správy 1939-1945, biografické údaje o obětech okupace b.d., dokumentace památníků II. odboje, seznamy členů odbočky Svazu protifašistických bojovníků Nové Město, korespondence s Dr. Z. Jelínkem (do r. 1994), vzpomínky sestřenice ministra J. Nečase, vzpomínky účastníků odboje (mj. plk. Frant. Lopaur ze Tří Studní) na činnost skupin R 3, Obrana národa, Sokol, partyzánská skupina Zarevo. Období po r. 1945: životopisy zakladatelů KSČ na Novoměstsku, plakáty a úřední vyhlášky 1945-1948, budovatelská agitace 50. léta, dokumentace výstavby socialismu, propagační materiály 1948-1988, volby do městských orgánů (kandidátky, agitace, volební programy) 1950-1986, regionální i celostátní tiskoviny a plakáty se vztahem k roku 1968 a k převratu r. 1989, volební materiály jednotlivých politických stran k parlamentním a komunálním volbám 1990, plakáty a pozvánky na kulturní a veřejné akce (koncerty, divadlo, plesy, schůze) 90. léta, písemnosti klubu důchodců Nové Město, dokumentace hospodářských poměrů (privatizace, propagační materiály soukromých firem, brožury, nabídky) 90. léta, novinové výstřižky k politické situaci 1990-1995.
Metráž (bm):
Nezpracováno
Zpracováno
Inventarizováno
2.53
0
0
Jazyk:
čeština, němčina
Místo vzniku:
Bernartice, Bučnice, Červená Voda, Křetín, Lobendava, Manchester, Mšeno nad Nisou, Ostrý Kamen, Rudoltice, Třinec
Tématické skupiny:
neurčeno, Sbírky novinových výstřižků, Sbírky plakátů, letáků, vyhlášek, novin, tisku a soudobé dokumentace
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace