Národní archiv - První světová válka - negativy

Vyhledávání:
Národní archiv

Číslo fondu: 1676

První světová válka - negativy

1. sv. válka - N

(1892) 1915 -1918 (1939)

Inventární seznam

Číslo pomůcky:

Zpracovala:
Naďa Slezáková, Emilie Benešová

Praha  2009