Literární archiv Památníku národního písemnictví - Fričová Růžena

Vyhledávání:


III. Archivní charakteristika archivního souboru


Archivní charakteristika archivního souboru:
Archivní osobní fond Růženy Fričové tvoří převážně doklady a korespondenc vypovídající o privátní sféře měšťanské rodiny. Část korespondence byla svázaná pravděpodobně již za života manžela, Vojtěcha Friče společně s jeho korespondencí do knih. Část těchto knih je uložena i ve fondu Vojtěcha Friče. Časový rozsah fondu obsáhl léta 1860-1935. Jazykem fondu je čeština, minimálně se vyskytuje ukrajinština nebo běloruština.


Způsob uspořádání:
Na fond byla aplikována běžná pořádací metoda užívaná Literárním archivem Památníku národního písemnictví. Archiválie byly zpracovány podle aktuální verze interní metodiky pracoviště Pokyny pro zpracování archivního materiálu (Praha 2012). Byly roztříděny a pořádány podle schématu pro osobní fondy. Na jeho základě vznikl hierarchický popis archiválií v sériích, složkách a jednotlivinách. Popisné inventární jednotky, kterých vzniklo celkem 239, byly opatřeny muzejními kartami. U identifikovatelných položek byly nadstandardně uvedeny bibliografické, popřípadě jiné bližší údaje. Respektováno bylo původcovo třídění stejně jako společné uložení korespondence s korespondencí manželky. Pomůcka byla vytvářena v programu Janus; soupis zachytil stav fondu k červnu roku 2014. Na počátku téhož roku došlo k rozhodnutí upravit ji do podoby vyžadované od května 2013 zavedenými celostátními Základními pravidly pro zpracování archiválií. Byly tak doplněny položky jako ref. číslo, upraveny položky jako datace atp., beze změny zůstaly položky jako obsah, který byl již ve formě karet v původní podobě fixován u fyzických jednotek popisu. Do generálního katalogu byly vloženy karty již v takto upravené podobě. Fyzicky byly archiválie pokud možno zbaveny kovových spojek, označeny razítkem a uloženy převážně do nekyselých chlopňových desek a ty do kartonů.

1. Doklady
1.1 Doklady vlastní
1.2 Doklady rodinné
2. Korespondence vlastní
2.1 přijatá
2.2 odeslaná
3. Korespondence rodinná
4. Korespondence cizí
5. Rukopisy vlastní
6. Rukopisy cizí
7. Tisky
8. Výstřižky
9. Fotografie
10. Dokumentace


Pravidla zpracování jednotky popisu:

Fond byl zpracován podle Pokynů pro zpracování archivního materiálu v literárním archivu PNP (Praha 2013). Tyto pokyny vznikly na základě požadavků vzešlých ze Základních pravidel pro zpracování archiválií (vydal Odbor archivní správy a spisové služby MV, Praha 2013; v platnosti od 1.5.2013).


Budoucí přírůstky:

Fond lze považovat za uzavřený, i když nelze vyloučit drobné přírůstky.

Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a pomůcky pro vyhledávání:

Archiválie uložené ve fondu Vojtěcha Friče.


Fyzický stav archivního souboru:

Fyzický stav archiválií je na první pohled uspokojivý, archiválie nejsou viditelně poškozeny, nevyskytuje se významnější potrhání papíru nebo jeho poškození světlem, prachem a rzí aj.

:
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace