Literární archiv Památníku národního písemnictví - Fričová Růžena

Vyhledávání:
VII. Seznam použitých zkratek

č.  -  číslo
ks  -  kus, kusy, kusů
ll  - list, listy, listů
příl.  -  příloha 
s.d.  -  sine data (u nedatovaných archiválií)
strojop. - strojopis (v obsahu v popisu materiálu znamená psáno na psacím stroji)
=>  -  v korespondenci označuje vztah odesilatel (pisatel) => adresát
formáty rukopisů:
12 (do 15 cm)
8 (15-25 cm)
4 (25-35 cm)
fo )nad 35 cm)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace