Literární archiv Památníku národního písemnictví - Orten Jiří

Vyhledávání:
JIŘÍ ORTEN
(1919 - 1941)

Jiří Orten (vlastním jménem Jiří Ohrenstein) se narodil 30. 8. 1919 v Kutné Hoře. Zde studoval v letech 1929 - 1936 na gymnáziu, poté navštěvoval rok jazykovou školu v Praze a poté po vzoru svého bratra režiséra Oty Ornesta dramatickou konzervatoř, odkud byl za okupace kvůli svému židovskému původu vyloučen. Vystřídal několik pracovních míst, pracoval m.j. s Hanušem Bonnem v Židovské náboženské obci. Zemřel 1. 9. 1941, poté co byl dva dny předtím, v den svých narozenin, sražen německou sanitkou.
Orten byl autorem básní a próz, publikovaných v časopisech i knižně. Pokoušel se i o drama. Debutoval v roce 1936 v Haló novinách. V době okupace publikoval nejčastěji pod pseudonymem Jiří Orten. Používal však i další pseudonymy jako Karel Jílek, Jiří Jakub, Adámek či zkratku J. J. Byl také autorem recenzí a literárněvědných studií.
Fond Jiřího Ortena obsahuje vedle konvolutů cenné vzájemné korespondence s přítelkyní Věrou Fingerovou poměrně velkou část Ortenových rukopisů básní i próz. Jeho známé tři deníky z let 1938 - 1941, nazvané podle přebalů rukopisů Modrá, Červená a Žíhaná kniha, byly v poměrně nedávné době restaurovány.
V literární archivu PNP lze nalézt materiály Jiřího Ortena i v dalších fondech. Tak je např. fondu Václava Černého uloženo 6 ks Ortenovy korespondence z let 1939 - 1940, ve fondu Karla Janského Ortenova báseň Jdou roky staletí…, ve fondu Jiřího Ježka básně Tu hodinu musíš zaspat, Zemřelému létu a ve fondu Hyperion nevydaný sborník In memoriam Jiřího Ortena z pera Kamila Bednáře, Františka Halase, Vladimíra Holana a Františka Hrubína.
Fond Jiřího Ortena vznikl z drobných nákupů a darů, které zahrnují přírůstková čísla v rozmezí 30/79 – 139/99. Je uložen ve 3 archivních kartónech a obsahuje zhruba časové rozpětí let 1937 – 1991.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace