Literární archiv Památníku národního písemnictví - Pikhart Antonín

Vyhledávání:
ANTONÍN PIKHART
(1861-1909)

Narodil se 7. 4. 1861 v Třebíči, zemřel 13. prosince 1909 v Praze.Úředník zemského soudu, překladatel.
Gymnaziální studia vykonal v Chrudimi a v Praze, potom vystudoval práva na pražské univerzitě. Pracoval jako soudní úředník, dlouhá léta byl tajemníkem Zemského soudu v Praze.
Po celý život byl literárně činný, psal verše (hlavně do Palečka a Švandy dudáka), literární studie, fejetony a překlady (do Hlasu národa, Osvěty, Národních listů, Národní politiky atd.). Nejvíce proslul jako překladatel a znalec španělské a katalánské literatury, mj. přetlumočil do češtiny i Cervantesova Dona Quijota de la Mancha. Dále překládal i z němčiny (H. Heine). Používal pseudonymů Alfa, Alfred, Demokritos, Graciano, Igor, Spectator aj.
Rozsáhlou literární pozůstalost Antonína Pikharta získal literární archiv Národního muzea. Obsahuje jeho zajímavou korespondenci s domácími autory a redaktory (S. Bouška, S. Čech, I. Herrmann, J. Kvapil, E. Rutte, J. V. Sládek, V. Vlček) i s přáteli a spisovateli španělskými (V. Blasco Ibánez, L. de la Pena, A. Palacio Valdés, R. de Valle-Inclán atd.). Rukopisy a výstřižky Pikhartových prací jsou převážně ve svázaných knihách, jsou zachovány i kartotéky a další pracovní materiály.
Osobní fond Antonína Pikharta je uložen v 16 archivních kartónech pod přírůstkovými čísly 49/44a 11/65 a obsahuje písemnosti z let 1881 - 1910.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace