Literární archiv Památníku národního písemnictví - Procházka František Faustin

Vyhledávání:
František Faustin Procházka
(1749-1809)


Narodil se 13. 1. 1749 v Nové Pace, zemřel 2. 12. 1809 v Praze.
Katolický kněz (člen řádu pavlánů), literární historik, editor.
Gymnaziální studia absolvoval ve slezském Grüssau a v Jičíně, filozofii v Praze. V roce 1767 vstoupil do řádu paulánů. Během dalších studií teologie byl v roce 1772 vysvěcen na kněze a pak působil jako učitel v řádovém konviktu v Praze.
Již během studií se seznámil s významnými představiteli tehdejšího vědeckého života Josefem Steplingem, Karlem Heinrichem Seibtem a Václavem Fortunátem Durychem. Pod jejich vlivem se věnoval studiu klasické a orientální filologie. Po zrušení řádu se v roce 1786 stal cenzorem českých knih a ředitelem pražských gymnázií, v roce 1807 ředitelem všech gymnázií v Čechách. Byl i nástupcem Karla Rafaela Ungara ve funkci bibliotékáře pražské univerzitní knihovny.
Patřil do kroužku vlastenců, kteří  pod vedením Josefa Dobrovského, Matěje Václava Krameria a Františka Martina Pelcla usilovali o povznesení českého jazyka a literatury. Nově přeložil do češtiny bibli a v řadě studií a knih se věnoval dějinám české literatury. Vydal tiskem i mnoho staročeských literárních památek (Přibíka Pulkavu z Radenína, Oldřicha Prefáta z Vlkanova aj.).
Písemnou pozůstalost Františka Faustina Procházky získal literární archiv Národního muzea, odkud byla delimitována do sbírek literárního archivu Památníku národního písemnictví. Zde byly získány některé drobné doplňky a fotokopie (č.př. 180/49, 375/49, 4/76). Písemnosti částečně uspořádal v roce 1960 František Baťha, nově Pavel Křivský. Fond obsahuje zlomek Procházkovy korespondence (J. P. Cerroni, V. F. Durych, K. R. Ungar, M. A. Voigt), hlavní součástí jsou jeho rukopisy, zvláště Vědeckověcný slovník a různé poznámky, výpisky a materiály z úřední činnosti. Cenné jsou též cizí rukopisy (Karel Josef Biener z Bienenberku, Václav Fortunát Durych, najdeme i rukopisnou poznámku Josefa Dobrovského). K fondu je připojeno několik tisků věnovaných Procházkově památce.
Osobní fond Františka Faustina Procházky je uložen v 11 archivních kartónech a zahrnuje časové období 1779 - 1949, přičemž většinu písemností nelze časově přesně zařadit.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace