Literární archiv Památníku národního písemnictví - Hašek Jaroslav

Vyhledávání:
Jaroslav Hašek
(1883-1923)

První inventář literární pozůstalosti Jaroslava Haška byl pořízen Janem Wagnerem v roce 1962. Ve dvou kartónech byl tehdy uložen zlomek osobních dokladů, dopisů a rukopisů, mezi nimiž nejvýznamnější byl rukopis Politických a sociálních dějin strany mírného pokroku v mezích zákona. Skromný soubor základních materiálů doplňovaly fotokopie, drobné tisky a novinové výstřižky. Dalšími dary a koupěmi byla Haškova literární pozůstalost více než zdvojnásobena. Obsahuje nyní nejdůležitější osobní dokumenty, obohacenou korespondenci (zvláště dopisy přijaté od Jarmily Mayerové a dopisy jí odeslané v průběhu let 1906 - 1921), další rukopisy básní, próz a dramatických prací, z nichž je třeba uvést především úplný rukopis prvního dílu Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války a rukopisy několika dalších kapitol tohoto Haškova stěžejního díla. Cenné přírůstky nalezneme rovněž mezi tisky, výstřižky a fotografiemi.
Důležitým doplňkem vlastní pozůstalosti Jaroslava Haška jsou různé haškovské materiály uložené v několika dalších pozůstalostech: v literární pozůstalosti Zdeny Ančíka, Břetislava Hůly, Jarmily Mayerové a Václava Mengra.
Fond Jaroslava Haška byl získán různými dary a nákupy a je uložen pod 23 přírůstkovými čísly v rozmezí 410/35-56/92. Je vymezen zhruba lety 1900 - 1983.
Tato revidovaná verze inventáře vznikla v souvislosti s digitalizací fondu. Inventář byl doplněn o popis složek, které byly po zpracování do archivního souboru dodatečně vřazeny, a jednotlivým složkám bylo přiděleno pořadové číslo. Revize provedena v roce 2016 (Helena Šebestová).

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace