inv.č.sign./č.j.Krajobsah
32HBF IV/VBydžovský

Kovanice (S); folio: 1
Nový Bydžov (M) /I. část/; folio: 37