inv.č.sign./č.j.Krajobsah
106HBF XII/IIIPlzeňskýChodová Planá (P); folio: -