inv.č.sign./č.j.Krajobsah
150HBF XVI/IŽatecký

Dobříčany (P); folio: 3
Blov (Mko na panství Krásný Dvůr); folio: 73
Hořetice (S); folio: 93
Kopisty (P náležející městu Most); folio: 101
Chomutov (P) a Hrušovany (S); folio: 119