Národní archiv - Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu (AMV 110)

Vyhledávání:
Národní archiv

Číslo fondu: 1464

Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu, Praha

NSM

(1906) 1939 - 1945 (1965)

Inventář

Číslo pomůcky: 1637

Zpracovali:
Jaroslav Pažout, Monika Sedláková

Praha  2005