inv.č.obsahdataceukl.j.
Úvod k archivní pomůcce
- 48 -

I M V 1 Klí Ř

F-OIDU JEDNOTNÍ S ¥ A Z

o

Cesiích zemědělců

1945 - 1952

1-2379 /první sloupec/ .... čísla inventárních jednotek
sloupec/ .....čísla kartonu
sloupec/ ....čísla knih

Jednotný svaz českých zemědělců
Jednotný svaz slovenských rolnikov
Ústřední rada zemědělců Republiky česko-
slovenské

Svaz zemědělství a lesnictví

r.před inventárními záznamy, Číselné ozna-
čení oddělení /odboru, referátu/ ve kte-
rém inventované písemnosti vznikly

1-1392 /poslední
kn. 1 /poslední

Zkratky: JSČZ
JSSE
ÚSZ

SZL

III, D VI/1, P 3