Národní archiv - Svaz Čechů z Volyně

Vyhledávání:
inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.Akce
Úřední knihy
Ústředí Svazu Čechů z Volyně
20Kniha darů na pomník obětem nacismu v obci Český Malín1946 a b.d.ka 4
Spisový materiál
Spisy
1. Ústředí Svazu Čechů z Volyně, Žatec
i) Komise pro postavení památníku Českého Malína v Žatci
154Zápis ze společné ustavující schůze komise pro postavení památníku obětem Českého Malína v Žatci a komise pro shromažďování materiálu a sepsání historie volyňských Čechů1949ka 80
155Zápis ze schůze přípravného výboru pro vzpomínkovou akci k výročí malínské tragédie1948ka 80
156Zápis o jednání s Ministerstvem vnitra v Praze a s místními úřady v Žatci o vybudování pomníku obětem Českého Malína v Žatci1951-1952ka 80
157Dopis náměstka předsedy vlády armádního generála Ludvíka Svobody o poskytnutní příspěvku na postavení památníku v částce 10.000 Kčs1951ka 80
158Rozpočet na stavbu pomníku, vypracovaný Československými keramickými závody, n.p. Praha1950ka 80
159Korespondence Svazu Čechů z Volyně s československými ústředními úřady a Národními výbory v Ústí nad Labem a Žatci o podmínkách soutěže na návrh pomníku a o poskytnutí příspěvku na jeho vybudování1951-1953ka 80
160Informace pro duchovní správu pravoslavné církve v Československu o sbírce na vybudování pomníku1951ka 80
161Návrh na pomník obětí Českého Malína, zaslaný akademickým sochařem Františkem Radou, účet předložený autorem a dvě dopisnice s navrženou plastikou1950-1951ka 80
162Spolupráce s krajským střediskem Svazu československých výtvarných umělců v Ústí nad Labem při posuzování návrhů na pomník, doporučení návrhu akademického sochaře Františka Rady ze Žatce1950-1951ka 80
163Stanoviska odboček a členů Svazu Čechů z Volyně k návrhům pomníku malínské tragédie1951ka 80
3. Odbočky Svazu Čechů z Volyně
b) Morava
Odbočka v Mohelnici pro okres Zábřeh
263Sbírková akce na postavení pomníku malínským mučedníkům v Žatci, seznamy dárců1951-1952ka 96
Okresní odbočka v Šumperku
Vedení odbočky
284Korespondence odbočky s ústředím Svazu Čechů z Volyně v Žatci, týkající se činnosti odbočky, majetkových záležitostí členů, pietních vzpomínek malínské tragédie, dodatečné reemigrace krajanů z Volyně apod.1948-1950ka 99
5. Redakce časopisu Věrná stráž
Příspěvky zaslané k uveřejnění
e) Vzpomínky na Volyň, Rusko a spolubojovníky
328Karas, František: Věrni zůstaneme (příspěvek k 4. výročí zničení obce Český Malín na Volyni)1947ka 103
Písemnosti a ilustrační materiál vzniklý sbírkotvornou činností původce fondu
3. Ilustrační materiál
3.1. Fotografie
c) České školství na Volyni
Školy v jednotlivých obcích
Malín
684Žáci české obecné školy se svými učitelib.d.
d) Společenský a kulturní život krajanů na Volyni
V jednotlivých obcích
Malín
745Zdravotník A. Omelčuk s rodinou před svojí ordinací1937
g) První a druhý odboj, pomníky
Druhá světová válka
Všeobecně
837Skupina pozůstalých z obce Český Malín na Volyni po osvobozeníb.d.
838Fotokopie diplomu ministra národní obrany generála Ludvíka Svobody z 13. 7. 1946 o udělení Československého válečného kříže 1939 obci Český Malín na Volyni1946
Pomníky
857Slavnostní položení základního kamene pomníku malínským mučedníkům v Žatci za účasti generála Ludvíka Svobody, generála Karla Klapálka a dalších vyšších důstojníků československé armády1946
858Zástupci Svazu Čechů z Volyně u základního kamene pomníku malínským mučedníkům v Žatci1950
859Návrhy pomníku obětem Českého Malína v Žatci[1951]
ch) První volyňští Češi v Českoslovenku
864Album fotografií z přijetí volyňských vojáků a civilistů prezidentem republiky dr. E. Benešem na Pražském hradě a ze slavnostního položení základního kamene pomníku malínským mučedníkům v Žatci1946
3.5. Knižní a brožované publikace podle autorů
984Martinovský, Josef Alois.: Kronika Českého Malína. 2. vydání, Praha 1945, 76 s.ka 113
986Pexa, František: Závěrečná část svědectví o nacistickém zločinu v Českém Malíně. Název a datum vydání publikace není uveden.ka 113
3.6. Knižní a brožované publikace řazené chronologicky
a) České publikace
1005Český Malín a volyňští krajané. Žatec 1946, 22 s.ka 114
3.10. Plakáty
b) Instituce a spolky v Československu
(tematické členění)
Oslavy návratu volyňských Čechů do vlasti
1032Svaz Čechů z Volyně v Žatci - pozvání na slavnostní akce, pořádané v červenci 1947 v rámci celostátních oslav návratu volyňských Čechů do vlasti, spojených se vzpomínkou na Český Malín a složením slibu věrnosti republice1947
Vzpomínky na hrdiny a oběti 2. světové války
1039Svaz Čechů z Volyně v Žatci - program pietní akce konané v Žatci k 3. výročí tragédie volyňské obce Český Malín1946
1040Samospráva a vedení Doplňovací a rekreační školy volyňské mládeže v Jesenici u Podbořan - program národní slavnosti volyňské mládeže pořádané ve prospěch Malínského fondu1947
1042Svaz Čechů z Volyně, odbočka v Šumperku - program pietní vzpomínky, konané v Novém Malíně u Šumperku k 5. výročí vypálení Českého Malína na Volyni1948
1043Svaz Čechů z Volyně, odbočka v Praze - program koncertu konaného k uctění památky obětí Českého Malína na Volyni za účasti předních československých umělců1951
1044Svaz Čechů z Volyně v Žatci - výzva k přispění na Malínský fondb.d.
Katolické slavnosti
1053Přípravný výbor volyňských katolíků v Žatci a výbor pro opravu kaple v Bezděkově - program poutní slavnosti v Bezděkově spojené s posvěcením kaple a s tryznou za oběti Českého Malína1948
Koncerty
1069Svaz Čechů z Volyně, Žatec - program třetí olympiády lidového umění a tvorby volyňských Čechů pořádané v červenci 1950 v Novém Malíně na Moravě v upomínku 7. výročí tragédie Českého Malína na Volyni1950
3.11. Tabla
1079Svaz Čechů z Volyně v Žatci - vzpomínkové tablo připravené k 3. výročí tragedie Českého Malína na Volyni1946
1080Kruh přátel volyňských Čechů, Žatec - grafické znázornění finančních sbírek na Malínský fond v letech 1945-19471947
4. Osobní pozůstalosti padlých volyňských vojáků a jejich spolubojovníků
Dvořák Josef, nar. 24. 5. 1924 v Hlinsku, Volyň, vojín
1221Pokusy o básnickou tvorbu, mj. baladická báseň věnovaná obětem Českého Malínab.d.ka 119
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace