Národní archiv - Svaz Čechů z Volyně

Vyhledávání:
inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.Akce
Úřední knihy
Odbočky Svazu Čechů z Volyně
25Kniha členů odbočky Podbořany s evidencí členských příspěvků1950ka 5
26Evidenční kniha žadatelů o potvrzení týkající se národní a politické spolehlivosti, žadatelů o československé státní občanství, o osvobození od daní a o příděl koní v obvodu odbočky Podbořany1947-1951ka 5
Spisový materiál
Registraturní pomůcky
Odbočky Svazu Čechů z Volyně
39č.j.1-310Podací protokol odbočky Podbořany1947-1948ka 6
Spisy
1. Ústředí Svazu Čechů z Volyně, Žatec
a) Vedení Svazu Čechů z Volyně
73Seznam reemigrantů z Volyně přijatých ve shromažďovacím středisku Podbořany podle dat příchoduúnor-červen 1947ka 10
74Seznam reemigrantů z Volyně, kteří odešli ze shromažďovacího střediska Podbořany podle dat odchoduúnor-červen 1947ka 10
h) Historická komise
Redakční kroužek pro dějiny volyňských Čechů
147Šetření o náboženských poměrech volyňských Čechů, mj. dopis pravoslavného faráře Antonína Pařízka z Podbořan a jeho článek Byli volyňští Češi nuceni přestupovat na pravoslaví?, uveřejněný v časopise Hlas pravoslaví, 1948, č. 3, Brno1948-1950ka 79
3. Odbočky Svazu Čechů z Volyně
a) Čechy
Okresní odbočka v Podbořanech
214Zápis z ustavující schůze odbočky v Podbořanech1947ka 93
215Oznámení o založení odbočky v Podbořanech, výměr Zemského národního výboru v Praze o schválení jejího ustavení a stanov, stanovy přiloženy1948ka 93
216Seznamy funkcionářů odbočky v Podbořanech1947-1950ka 93
217Zápisy z valných hromad odbočky v Podbořanech1948-1951ka 93
218Zápisy ze schůzí výboru a předsednictva odbočky1948-1950ka 93
219Zprávy o činnosti odbočky v Podbořanech1948-1950ka 93
220Členství zástupců odbočky v okresních výborech a komisích v Podbořanech1948ka 93
221Založení a činnost akčního výboru odbočky, očista mezi členy Svazu Čechů z Volyně na Podbořansku1948-1950ka 93
222Korespondence odbočky v Podbořanech s ústředím Svazu Čechů z Volyně a okresními institucemi týkající se majetkoprávních poměrů členstva, šetření o státní spolehlivosti krajanů, členství ve Svazu apod.; zachována původní chronologická řada1947-1951ka 93
223Seznamy volyňských Čechů usazených v jednotlivých obcích na Podbořansku1947-1948ka 93
224Seznam příslušníků Svobodovy armády na Podbořansku navržených k vyznamenání1948ka 93
225Seznam pozůstalých po padlých příslušnících československé zahraniční armády v Sovětském svazu usídlených na Podbořansku1947ka 93
226Kopie potvrzení o narození a sňatku, vydaných jednotlivým žadatelům na základě výpovědí svědků; řazeno abecedně podle osob1950ka 93-94
227Kopie potvrzení o odborné způsobilosti vydaných jednotlivým žadatelům na základě výpovědí svědků; řazeno abecedně podle osob1947-1948ka 94
228Výsledky hospodaření odbočky v Podbořanech, revize hospodaření1948-1950ka 94
Písemnosti a ilustrační materiál vzniklý sbírkotvornou činností původce fondu
3. Ilustrační materiál
3.1. Fotografie
ch) První volyňští Češi v Českoslovenku
868Bývalí volyňští vojáci na nádvořích statků, Rastislav Kaufman na statku v Kašticích na Lounsku[1946]
i) Organizace a průběh reemigrace krajanů z Volyně
877Občané Podbořan očekávají příjezd prvního transportu volyňských Čechů na nádražíjaro 1947
878Volyňští vojáci v reemigračním středisku v Podbořanech1947
3.10. Plakáty
b) Instituce a spolky v Československu
(tematické členění)
Vzpomínky na hrdiny a oběti 2. světové války
1035Volyňští Češi z Novokrajeva - program druhé poutě, pořádané v květnu 1949 v Sýrovicích u Podbořan jako vzpomínka na padlé z obce Novokrajeva1949
Slavnosti dožínek a dočesné
1057Odbočka Svazu Čechů z Volyně v Podbořanech - plakát Volyňští stachanovci dvouletky na Podbořansku, uvádějící statistiku dodávek mléka[1948]
3.18 Legitimace, průkazy, rodné listy
1122Legitimace Josefa Pally a Alexandra Vostršela, členů jednot Československé obce legionářské v Mohelnici a Podbořanech1947-1948ka 116
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace