Národní archiv - Svaz Čechů z Volyně

Vyhledávání:
inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.Akce
Úřední knihy
Odbočky Svazu Čechů z Volyně
27Kniha zápisů ze schůzí odbočky Praha1947-1948ka 5
28Kniha zápisů ze schůzí odbočky Praha1948-1953ka 5
29Pamětní kniha návštěv v odbočce Praha1947-1952ka 5
30Deník návštěv v odbočce Praha1950-1953ka 5
Spisový materiál
Spisy
3. Odbočky Svazu Čechů z Volyně
a) Čechy
Okresní odbočka v Praze
229Zápisy z přípravných schůzí odbočky v Praze1947-1948ka 95
230Výměr Zemského národního výboru v Praze o schválení ustavení odbočky, přiloženy stanovy1948ka 95
231Seznamy funkcionářů odbočky1950-1953ka 95
232Zápisy z valných hromad odbočky1948-1953ka 95
233Seznam krajanů žijících v Prazeb.d.ka 95
234Seznam řádných členů odbočky v Praze s evidencí členských příspěvků1947-1951ka 95
235Seznam členů akademické sekce okresní odbočky Svazu Čechů z Volyně v Prazeb.d.ka 95
236Dotazníky členů odbočky v Praze, vyplněné na výzvu jejího vedení za účelem zlepšení spolkové činnostib.d.ka 95
237Korespondence vedení odbočky s československými úřady, ústředím Svazu Čechů z Volyně v Žatci a s členy spolku, týkající se sociální péče o reemigranty z Volyně, sbírkových akcí, poskytování půjček a podpor, majetkových záležitostí; řazeno chronologicky1947-1953ka 95
238Výsledky hospodaření odbočky v Praze, revize hospodaření1948-1949ka 95
5. Redakce časopisu Věrná stráž
Příspěvky zaslané k uveřejnění
e) Vzpomínky na Volyň, Rusko a spolubojovníky
327Dostálová - Treťjaková, Marie: soubor vzpomínkových příspěvků na život v Rusku a na květen 1945 v Prazeb.d.ka 103
Písemnosti a ilustrační materiál vzniklý sbírkotvornou činností původce fondu
3. Ilustrační materiál
3.1. Fotografie
b) Spolkový život krajanů na Volyni, hasičské sbory
Sokolské krajanské jednoty
Všeobecně
599Účastníci zájezdů Volyňské zahraniční župy sokolské na všesokolské slety v Praze1926,1938 a b.d.
ch) První volyňští Češi v Českoslovenku
862Volyňští vojáci a vojákyně v Praze, mj. první setkání v Chotkových sadech v Praze, na němž byl utvořen volyňský komitét; mezi volyňské Čechy přišel i jejich rodák Eduard Haken[1945]
863Setkání zástupců volyňských Čechů s prezidentem dr. Edvardem Benešem na Pražském hradě1946
864Album fotografií z přijetí volyňských vojáků a civilistů prezidentem republiky dr. E. Benešem na Pražském hradě a ze slavnostního položení základního kamene pomníku malínským mučedníkům v Žatci1946
i) Organizace a průběh reemigrace krajanů z Volyně
879Primátor hl. m. Prahy dr. Václav Vacek mezi volyňskými Čechy na nádraží v Praze1947
3.2. Pohlednice
949Praha - pohled na Pražský hrad z Karlova mostu, na pohlednici je pozdrav V. Švihovského adresovaný A. Kholovi do Zdolbunova[30. léta]
950[Praha] - uliční ruch v květnu 1945, pohlednice Svazu přátel SSSR v Československu1946
3.3. Periodický tisk
961Krajan, list pre všetkých našich krajanov vo svete, čtrnáctideník, 1935, roč. 4, č. 15, Československý ústav zahraniční, Praha1935ka 108
970Vesnik pravoslavnogo ekzarchata Moskovskoj patriarchii v Čechoslovakii, 1950, roč. 3, č. 12, Praha1950ka 109
3.5. Knižní a brožované publikace podle autorů
974Auerhan, Jan: Osady českých emigrantů v Prusku, Polsku a Rusku. Praha 1920, 47 s.ka 113
975Folprecht, Josef: Volyňští krajané. Praha 1947, 44 s.ka 113
977Jelínek, Vladislav: Po stopách Českých bratří v Selově. Praha 1947, 24 s.ka 113
978Karas, František: Obrazy z českých osad v Polsku. Praha 1935, 87 s. a obrazová přílohaka 113
980Křenek, Josef: Návrat exulantů. Kázání při uvítání exulantů v chrámu u Martina ve zdi v Praze. Praha 1946, 16 s.ka 113
984Martinovský, Josef Alois.: Kronika Českého Malína. 2. vydání, Praha 1945, 76 s.ka 113
989Rejzek, Josef.: Od srdce k srdci. Několik básní volyňského Čecha. Praha 1937, 45 s.ka 113
991Skopal, Ladislav: Krajané v Německu - krajané doma. Praha 1947, 40 s.ka 114
992Špatenka, Antonín: Lovy na divoké kance na Volyni v SSSR. Praha 1947, 104 s.ka 114
3.6. Knižní a brožované publikace řazené chronologicky
a) České publikace
1000Krajané v cizině a jejich styky s domovem. Ročenka Československého ústavu zahraničního, Praha 1930, 109 s.ka 114
1001Sborník Sokolské župy zahraniční. Praha 1931, 66 s.ka 114
1006Slavíme devátý květen. Pásmo českých a sovětských básní a písní. Praha 1946, 23 s.ka 114
1008Lidice. Společnost pro obnovu Lidic v Praze, Praha 1952, 67 s.ka 114
b) Polské publikace
1011Polska i Czechoslowacja gdzie tkwia przyczyny rozdźwieku polsko-czechoslowackiego? Praha 1934, 44 s.ka 115
3.9. Letáky
1022Svaz Čechů z Volyně v Žatci - Zprávy č. 1 - 4, cyklostyl1946ka 116
3.10. Plakáty
b) Instituce a spolky v Československu
(tematické členění)
Vzpomínky na hrdiny a oběti 2. světové války
1043Svaz Čechů z Volyně, odbočka v Praze - program koncertu konaného k uctění památky obětí Českého Malína na Volyni za účasti předních československých umělců1951
3.16. Pozvánky
1118Pozvánky na slavnostní akce pořádané československými úřady a institucemi - celostátní výstava v Kroměříži 100 let českého národního života, slovanská zemědělská výstava v Praze, tradiční dočesná v Žatci1948-1949ka 116
3.19. Diplomy, pochvalná uznání, osvědčení
1132Diplomy Československé obce sokolské vydané Mikuláši Martínkovi, členu tělocvičné jednoty Sokol v Kvasilově, později v Liběšicích - Trnovanech, za účast na sletu v Praze a na mezisletových závodech v Lounech1932, 1935, 1947ka 116
3.28. Razítka
1165Kulaté a hranaté razítko odbočky Svazu Čechů z Volyně v Prazeb.d.ka 117
4. Osobní pozůstalosti padlých volyňských vojáků a jejich spolubojovníků
Rajn Václav, nar. 1914 v obci Sofijevka, Volyň, vojín
1414Bratr Mikuláš Rajn fotografovaný v Praze, foto s věnovánímb.d.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace