Národní archiv - Svaz Čechů z Volyně

Vyhledávání:
inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.Akce
Spisový materiál
Registraturní pomůcky
Časopis Svazu Čechů z Volyně Věrná stráž
46Kartotéka odběratelů časopisu Věrná stráž1948-1953kt 46/1-6
Morava Oblekovice - Žulová
Slovensko Banská Štiavnica - Turčianský Svätý Martin
Zahraničí (Anglie, Argentina, Austrálie, Brazílie, Kanada, Německá demokratická republika, Paraguay, Polsko, Uruguay, Spojené státy americké)
kt 46/6
Spisy
5. Redakce časopisu Věrná stráž
Příspěvky zaslané k uveřejnění
e) Vzpomínky na Volyň, Rusko a spolubojovníky
329Klásek, Jiří: dva příspěvky věnované vzpomínce na Volyň a na Duklub.d.ka 103
337Sourozenci Vlčkovi: Vzpomínáme; pietní vzpomínka na bratra Petra Vlčka padlého u Duklyb.d.ka 103
h) Básně
355Král, Alexandr: básně Dukelský průsmyk a Vlastenec, zaslané do redakce v rámci soutěže o nejlepší báseň věnovanou bojům na Dukle1949ka 103
356Mol, Josef: báseň K památce pátého výročí dukelské bitvy1949ka 103
358Rébl, Josef: Tam pod Duklou1950ka 103
359Rébl - Volyňský, Jiří: básně Slovenští mstitelé, Dukla, Dobytí Dukly, Vzkříšení1944,1949ka 103
Písemnosti a ilustrační materiál vzniklý sbírkotvornou činností původce fondu
3. Ilustrační materiál
3.1. Fotografie
g) První a druhý odboj, pomníky
Druhá světová válka
Československo
Slovensko
847Českoslovenští dělostřelci u Dukly[1944]
848Skupina československých vojáků na hranici domova[1944]
849Vojenská operace u Liptovského Mikuláše, pohled na město z velitelské pozorovatelny[1944]
850Stržená trať před Váhem u Strečna, stavba mostu na Váhu[1944]
851Doprava děl volským potahem v Malé Fatře[1944]
852Vojenská jednotka postupuje na Vrútky[1944]
853Cesta podél Váhu Žilina - Rajecké Tepliceb.d.
i) Organizace a průběh reemigrace krajanů z Volyně
872Československá vojenská delegace a styční důstojníci v Bielu[1947]
873Vítání prvního transportu volyňských Čechů na nádraží v Bielu1947
874Ministr národní obrany generál Svoboda na slavnostním vítání volyňských Čechů v Košicích, kde přečetl pozdrav prezidenta E. Beneše[1947]
m) Oslavy svátků, vojenské a vzpomínkové slavnosti
906Vzpomínková slavnost na Dukle za účasti zástupce volyňských Čechů Konstantina Israela1948
907Slavnost Svazu bojovníků za svobodu v Žatci, věnovaná vzpomínce na dukelské hrdinyb.d.
p) Osoby
Jednotlivé osoby
935Liňha Václav, nadporučík, jenž tragicky zahynul v roce 1946 při odstraňování min na Slovensku, portrétní fotografieb.d.
939Ouzký Mikoláš, který padl jako partyzán ve slovenských horách, portrétní fotografieb.d.
3.10. Plakáty
b) Instituce a spolky v Československu
(tematické členění)
Vzpomínky na hrdiny a oběti 2. světové války
1036Svaz Čechů z Volyně v Žatci - pozvání na slavnostní akce, pořádané k 5. výročí bojů u Dukly.1949
1038Slovakotur ve Svidníku u Dukly - barevný plakát s vyobrazením památníku dukelským hrdinůmb.d.
3.25. Bankovky, mince
1156Mince slovenská (jednokorunová)1945ka 117
4. Osobní pozůstalosti padlých volyňských vojáků a jejich spolubojovníků
Kovačik Antonín, nar. 1923, rotmistr
1305Doklad ke služební cestě do Popradu v březnu 19451945ka 120
Květoň Václav, nar. 1923, vojín
1331Rukopisné záznamy vojenského rázu, mj. k leteckým seskokům československých vojáků na Slovensku (dvojlist)1944ka 121
Puzjak Josef, nar. 26. 11. 1912, četař
1408Nevyplněná dopisnice polní poštovní služby se slovenským znakemb.d.ka 122
Šakun Nikolaj, nar. r. 1907, vojín běloruské národnosti
1459Záznam o úmrtí v důsledku zranění v bojích u Liptovského Mikuláše v březnu 1945[1945]ka 123
Vaněk Izidor, vojín
1498Průkazové a portrétní fotografie Izidora Vaňka v slovenské uniformě1943 a b.d.
1501Kapesní slovenský kalendář na rok 1943 s poznámkami majiteleb.d.ka 123
Vrzal František, nar. v Senici, Slovensko, rotmistr
1514Legitimace s fotografií, vystavená československým konzulátem v Krakově a potvrzující zařazení Fr. Vrzala do vojenské skupiny pod velením L. Svobody1939ka 123
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace