Národní archiv - Svaz Čechů z Volyně

Vyhledávání:
inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.Akce
Spisový materiál
Spisy
1. Ústředí Svazu Čechů z Volyně, Žatec
g) Komise pro udělování vyznamenání
126Žádosti reemigrantů z Volyně o dodatečné přiznání vojenských vyznamenání, které byly zaslány na výzvu Svazu Čechů z Volyně; řazeno abecedně podle osob1949, 1958ka 77
127Seznamy příslušníků československé armády v Sovětském svazu, navržených k vyznamenání československými vojenskými řády1949ka 78
128Seznam volyňských Čechů vyznamenaných československým válečným křížem a medailí1949ka 78
129Seznamy volyňských Čechů navržených na polská vyznamenání1949 a b.d.ka 78
130Seznamy volyňských Čechů vyznamenaných polským válečným křížem a stříbrnou medailí za zásluhy[1949]ka 78
131Kopie pozvánek k slavnostnímu převzetí polských vyznamenání dne 8. května 1949 v Žatci, které byly zaslány jednotlivým osobám1949ka 78
132Seznamy volyňských Čechů, kteří převzali polská vyznamenání1949 a b.d.ka 78
133Omluvné dopisy volyňských Čechů, kteří nepřevzali polská vyznamenání na slavnosti v Žatci, zasílání nepřevzatých vyznamenání poštou; řazeno abecedně podle osob1949-1950ka 78
3. Odbočky Svazu Čechů z Volyně
a) Čechy
Okresní odbočka v Podbořanech
224Seznam příslušníků Svobodovy armády na Podbořansku navržených k vyznamenání1948ka 93
Písemnosti a ilustrační materiál vzniklý sbírkotvornou činností původce fondu
3. Ilustrační materiál
3.1. Fotografie
g) První a druhý odboj, pomníky
Druhá světová válka
Všeobecně
838Fotokopie diplomu ministra národní obrany generála Ludvíka Svobody z 13. 7. 1946 o udělení Československého válečného kříže 1939 obci Český Malín na Volyni1946
m) Oslavy svátků, vojenské a vzpomínkové slavnosti
909Slavnostní předání polských vojenských vyznamenání volyňským Čechům shromážděným v Žatci, slavnosti se zúčastnili i zástupci polských dělníků a dělnic zaměstnaných v zemědělství na Žatecku a Podbořansku1949
3.26. Medaile
1160Diplom a zborovská pamětní medaile udělená příslušníku 2. československého pluku Jiřího z Poděbrad nadporučíku Bohuslavu Nejedlému in memoriam za účast v bitvě u Zborova1947ka 117
4. Osobní pozůstalosti padlých volyňských vojáků a jejich spolubojovníků
Holec Vladimír, Zdolbunov, Volyň, vojín
1257Československá medaile za chrabrostb.d.ka 120
Kovačik Antonín, nar. 1923, rotmistr
1302Legitimace držitele medaile Za statečnost1943ka 120
Stepper Bedřich, poručík
1441Prozatímní potvrzení o vyznamenání podporučíka Bedřicha Steppera sovětskou medailí za statečnost, vystavené kádrovým oddělením 1. ukrajinského frontu a podepsané členem jeho vojenské rady1944ka 123
1444Sovětská medaile za statečnostb.d.ka 123
1445Československá válečná vyznamenání - válečný kříž se stužkou, medaile Za chrabrostb.d.ka 123
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace