Národní archiv - Svaz Čechů z Volyně

Vyhledávání:
inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.Akce
Spisový materiál
Spisy
1. Ústředí Svazu Čechů z Volyně, Žatec
h) Historická komise
Redakční kroužek pro dějiny volyňských Čechů
142Zápis ze schůze redakčního kroužku pro dějiny volyňských Čechů1954ka 78
143Korespondence člena redakčního kroužku J. Foitíka s krajany o situaci ve Svazu Čechů z Volyně, o časopise Věrná stráž, muzeální sbírce a zpracování dějin české Volyně1953-1954ka 78
144Výzvy ke krajanům, aby shromažďovali materiál o životě Čechů na Volyni; přiložen dotazník[1951]ka 78
145Korespondence redakčního kroužku s krajany a odbočkami Svazu Čechů z Volyně s pokyny k vyplnění dotazníků o volyňských obcích1951ka 78
146Vyplněné dotazníky o českých osadách na Volyni, obsahující údaje o počtech obyvatelstva, zaměstnanosti, hospodářství, školství, spolcích, náboženství, účasti jejich obyvatel v první a druhé světové válce apod.; řazeno abecedně podle volyňských okresů a obcí1951ka 79
147Šetření o náboženských poměrech volyňských Čechů, mj. dopis pravoslavného faráře Antonína Pařízka z Podbořan a jeho článek Byli volyňští Češi nuceni přestupovat na pravoslaví?, uveřejněný v časopise Hlas pravoslaví, 1948, č. 3, Brno1948-1950ka 79
i) Komise pro postavení památníku Českého Malína v Žatci
154Zápis ze společné ustavující schůze komise pro postavení památníku obětem Českého Malína v Žatci a komise pro shromažďování materiálu a sepsání historie volyňských Čechů1949ka 80
5. Redakce časopisu Věrná stráž
Příspěvky zaslané k uveřejnění
d) Rukopisy k dějinám českých osad na Volyni
307Bobek, František: Dembrovkab.d.ka 101
308Foitík, Josef: Česká Sklíňb.d.ka 101
309Folprecht, Josef, dr.: Dějiny české Volyněb.d.ka 101
310Hofman, Jiří: Kronika obce Martinovkyb.d.ka 101
311Honzátková, Anna : Ozerany - české1951ka 101
312Ivaňuch, Jiljí - Ivaňuchová, Marie: Stromovka1950ka 101
313Kozák, Jaroslav: Hubínská niva na Volynib.d.ka 101
314Libovický, Vladimír - Ficek, Vladimír: Kronika obce České Noviny na Volynib.d.ka 101
315Půlpytel, Karel: Kronika obce České Novosilky na Volynib.d.ka 101
316Půlpytel, Karel: Na útěku do vlasti; druhý díl rukopisu Plamínek v bouři týkající se obce Kupičov; první díl byl do redakce zaslán pod názvem Za očistu obce, při zpracování fondu nebyl nalezen1950ka 101
317Půlpytel, Karel: průvodní dopis ke kronice obce Račín, text kroniky není přiloženb.d.ka 101
318Špatenka, Antonín: Průkopnická vesnice, rukopis o obci Moskovštinab.d.ka 102
319Šulženko, Mikuláš: Popis obce Sofijevka; připojen popis činnosti učitele M. Šulženka v Sofijevce v letech 1928-1947 od Josefa Chmelíka1951ka 102
320Toman, Josef - Židlický, Václav: Kronika české obce Kupičovb.d.ka 102
321Tomášová, Marie: Kvasilov, jedna z nejstarších osad na Volynib.d.ka 102
322Tomeš, Jan: Michalovkab.d.ka 102
323Trbušková, Helena: Olšankab.d.ka 102
Písemnosti a ilustrační materiál vzniklý sbírkotvornou činností původce fondu
3. Ilustrační materiál
3.1. Fotografie
p) Osoby
Jednotlivé osoby
938Olič Vladimír, autor publikace Dějiny českého vystěhovalectví na Volyni, Dubno, portrétní fotografieb.d.
3.5. Knižní a brožované publikace podle autorů
974Auerhan, Jan: Osady českých emigrantů v Prusku, Polsku a Rusku. Praha 1920, 47 s.ka 113
975Folprecht, Josef: Volyňští krajané. Praha 1947, 44 s.ka 113
976Folprecht, Josef: Dějiny české Volyně. In: čas. Věrná stráž, Žatec 1950, č. 1 - 40,ka 113
978Karas, František: Obrazy z českých osad v Polsku. Praha 1935, 87 s. a obrazová přílohaka 113
981Kupsch, Eduard: Geschichte der Baptisten in Polen 1852 - 1932. Lodž 1932, 503 s.ka 113
984Martinovský, Josef Alois.: Kronika Českého Malína. 2. vydání, Praha 1945, 76 s.ka 113
986Pexa, František: Závěrečná část svědectví o nacistickém zločinu v Českém Malíně. Název a datum vydání publikace není uveden.ka 113
987Plamínek, K.: Na rozcestí života. Povídka. Kvasilov 1927, 33 s.ka 113
990Rejzek, Josef.: Nezradili. Generační obraz volyňských Čechů. Brno 1947, 156 s. a obrazová příloha.ka 113
994Toman, Josef: Touha volyňských Čechů po vlasti. 2. vydání, Žatec 1945, 18 s.ka 114
3.6. Knižní a brožované publikace řazené chronologicky
a) České publikace
999Česká emigrace v Polsku a na Volyni. Evangelizační cesta br. Vladimíra Míčana, tajemníka Biblické jednoty. Brno 1924, 152 s.ka 114
1000Krajané v cizině a jejich styky s domovem. Ročenka Československého ústavu zahraničního, Praha 1930, 109 s.ka 114
1002Památník založení a desetileté činnosti České matice školské v Republice polské. Luck 1933, 67 s.ka 114
3.13 Mapy
b) Mapy tematické
1093Německý Drang nach Osten; hlavní směry české emigrace ve středověku a novověku, měřítko 1: 12 000 000, 1: 2 000 000 a 1: 100 000 000, akvarel, tiskb.d.
1094Osídlení české menšiny na Volyni a její poměr k jiným národnostem, rukopisná mapa, akvarelb.d.
1095České zemědělství na Volyni, půda a její rozdělení, rukopisná mapa, akvarelb.d.
1096Živočišná výroba u české menšiny na Volyni, rukopisná mapa, akvarelb.d.
1097Odbory České matice školské na Volyni ke dni 5. března 1939 podle záznamů archivu České matice školské v Lucku, rukopisná mapa, akvarelb.d.
1098Stav soukromého a státního školství v českých obcích na Volyni, rukopisná mapa, akvarelb.d.
3.14. Situační plány
1099Plán pozemků zakoupených krajany v obci Hubín na Volyni v roce 1872 od místního velkostatkáře, perokresba, akvarelb.d.
1100Obytná a jiná stavení v obci Michalovka na Volyni, perokresbab.d.
1101Plánky pozemků patřících obci Niva Hubínská na Volyni v letech 1870-1872 a 1932, perokresbab.d.
1102Obytná a jiná stavení v obci České Noviny na Volyni, perokresba1947
1103Obytná a jiná stavení v obci České Novosilky a v nejbližším okolí na Volyni, perokresbab.d.
1104Hospodářská usedlost v české obci na Volyni, perokresbab.d.
1105Typ zemljanky českých kolonistů na Volyni, perokresbab.d.
3.15. Kresby, akvarely
1109Vzhled českých obcí na Volyni, osady Kupičov, Kvasilov, Počajev, Pokosy, Zdolbunov a neurčená vesnice, perokresby, akvarelb.d.ka 116
1110Album barevných kreseb s číselnými údaji o hospodářském, kulturním, spolkovém a školském životě krajanské komunity v Zdolbunově v letech 1917-1942, náměty zpracovala Věra Kosková z Jičínab.d.
1111Mladá vesnická a městská žena na Volyni, kresby uhlem a barevnými tužkami1947 a b.d.
1112Volyňský krajan ve slaměném klobouku, akvarelb.d.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace