Národní archiv - Svaz Čechů z Volyně

Vyhledávání:
inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.Akce
Spisový materiál
Spisy
1. Ústředí Svazu Čechů z Volyně, Žatec
h) Historická komise
Redakční kroužek pro dějiny volyňských Čechů
146Vyplněné dotazníky o českých osadách na Volyni, obsahující údaje o počtech obyvatelstva, zaměstnanosti, hospodářství, školství, spolcích, náboženství, účasti jejich obyvatel v první a druhé světové válce apod.; řazeno abecedně podle volyňských okresů a obcí1951ka 79
5. Redakce časopisu Věrná stráž
Příspěvky zaslané k uveřejnění
e) Vzpomínky na Volyň, Rusko a spolubojovníky
329Klásek, Jiří: dva příspěvky věnované vzpomínce na Volyň a na Duklub.d.ka 103
331Palla, Joachym: ukázky z deníků věnované událostem v obci Chomout na Volyni v červnu 1941 a v říjnu 1942b.d.ka 103
335Svoboda, Ludvík: Co si odnášíme z SSSR? Všechno, co jsme ztratili v roce 1939; příspěvek do ankety pořádané časopisem Naše vojsko v SSSR, deníkem 1. československého armádního sboru v SSSRb.d.ka 103
Písemnosti a ilustrační materiál vzniklý sbírkotvornou činností původce fondu
3. Ilustrační materiál
3.1. Fotografie
g) První a druhý odboj, pomníky
Druhá světová válka
Všeobecně
826Schůze volyňských Čechů v Lucku, konaná dne 13. srpna 1939 za přítomnosti dr. Juraje Slávika, na níž se jednalo o přípravách československého odboje1939
827Vojáci z volyňské obce Novokrajev v březnu 19441944
828Vojenský výcvik volyňských Čechů v Rovně[1944]
829Štábní rota, jejímiž příslušníky byli z větší části volyňští Češib.d.
830Čeští dělostřelcib.d.
831Koncert pěveckého sboru 1. československé tankové brigády v SSSRb.d.
832Kulometné hnízdob.d.
833Doprava munice na kótyb.d.
834Raketomet kaťuša připraven k bojib.d.
835Přeprava vozu osvětové služby v horském terénub.d.
836Zničené ruské a německé tanky po bojib.d.
837Skupina pozůstalých z obce Český Malín na Volyni po osvobozeníb.d.
838Fotokopie diplomu ministra národní obrany generála Ludvíka Svobody z 13. 7. 1946 o udělení Československého válečného kříže 1939 obci Český Malín na Volyni1946
Československo
Morava
839Silnice před Vsetínem, vítání 1. československého armádního sboru v osvobozeném městě[1945]
Slezsko
840Rozbité tanky na nádraží v Bolaticíchb.d.
841Zničené domy v Dolním Benešověb.d.
842Největší pevnost u obce Hájb.d.
843Zničené stavby v Hrabynib.d.
844Zničené obytné domy v obci Kravaře, zničené tanky na nádražíb.d.
845Zničené tanky a pevnost u Opavyb.d.
846Rozbité domy v Opavěb.d.
Slovensko
847Českoslovenští dělostřelci u Dukly[1944]
848Skupina československých vojáků na hranici domova[1944]
849Vojenská operace u Liptovského Mikuláše, pohled na město z velitelské pozorovatelny[1944]
850Stržená trať před Váhem u Strečna, stavba mostu na Váhu[1944]
851Doprava děl volským potahem v Malé Fatře[1944]
852Vojenská jednotka postupuje na Vrútky[1944]
853Cesta podél Váhu Žilina - Rajecké Tepliceb.d.
Polsko
854Čeští tankisté v Polsku, mezi nimi Pavel Palla, tanky Žižka a Lidice[1944]
855Dělostřelecká příprava u Krosna, vstup 1. československého armádního sboru do boje[1944]
Pomníky
856Pomníky padlým volyňským bojovníkům a obětem první a druhé světové války; řazeno abecedně podle volyňských obcí a obcí v Československu1928-1952
857Slavnostní položení základního kamene pomníku malínským mučedníkům v Žatci za účasti generála Ludvíka Svobody, generála Karla Klapálka a dalších vyšších důstojníků československé armády1946
858Zástupci Svazu Čechů z Volyně u základního kamene pomníku malínským mučedníkům v Žatci1950
859Návrhy pomníku obětem Českého Malína v Žatci[1951]
3.4. Novinové výstřižky
973Obrazové výstřižky z krajanského a československého tisku věnované životu Čechů na Volyni, jejich válečnému hrdinství, životu volyňských reemigrantů v Československu (album a volné výstřižky)1932-1947 a b.d.ka 112
3.5. Knižní a brožované publikace podle autorů
985Círus, Rudolf: Dumky z káznice. Sbírka básní 1941 - 1945. Litoměřice 1947, 92 s.ka 113
986Pexa, František: Závěrečná část svědectví o nacistickém zločinu v Českém Malíně. Název a datum vydání publikace není uveden.ka 113
995Toman, Josef: Za svobodu 1939 - 1945. Sbírka básní. Litoměřice 1945, 88 s.ka 114
996Toman, Josef: Památník. Účast zahraničních Čechů z obce Kupičov na Volyni v boji za československou samostatnost. Ústí nad Labem 1946, 8 s.ka 114
997Toman, Josef: Verše ze zákopů. Sbírka básní, 1. a 2. vydání, Litoměřice 1946 - 1947, 70 s.ka 114
3.10. Plakáty
b) Instituce a spolky v Československu
(tematické členění)
Vzpomínky na hrdiny a oběti 2. světové války
1034Svaz bojovníků za svobodu, okresní jednota Žatec - program slavnostního večera k 5. výročí bojů o Kyjev, konaného v listopadu 1948 v Městském divadle v Žatci1948
1035Volyňští Češi z Novokrajeva - program druhé poutě, pořádané v květnu 1949 v Sýrovicích u Podbořan jako vzpomínka na padlé z obce Novokrajeva1949
1036Svaz Čechů z Volyně v Žatci - pozvání na slavnostní akce, pořádané k 5. výročí bojů u Dukly.1949
1037Svaz bojovníků za svobodu, jednota Staňkovice - Tvršice - pozvání na odhalení památníku padlým ve druhé světové válce v Tvršicích1950
1038Slovakotur ve Svidníku u Dukly - barevný plakát s vyobrazením památníku dukelským hrdinůmb.d.
1039Svaz Čechů z Volyně v Žatci - program pietní akce konané v Žatci k 3. výročí tragédie volyňské obce Český Malín1946
1040Samospráva a vedení Doplňovací a rekreační školy volyňské mládeže v Jesenici u Podbořan - program národní slavnosti volyňské mládeže pořádané ve prospěch Malínského fondu1947
1041Místní národní výbor a místní rada osvětová v Zimoři - program slavnostního odhalení památníku obětem 2. světové války, mj. za účasti pěveckého sboru volyňských Čechů z Chotiněvsi1947
1042Svaz Čechů z Volyně, odbočka v Šumperku - program pietní vzpomínky, konané v Novém Malíně u Šumperku k 5. výročí vypálení Českého Malína na Volyni1948
1043Svaz Čechů z Volyně, odbočka v Praze - program koncertu konaného k uctění památky obětí Českého Malína na Volyni za účasti předních československých umělců1951
1044Svaz Čechů z Volyně v Žatci - výzva k přispění na Malínský fondb.d.
Oslavy státních svátků a jiných výročí
1046Program oslav výročí Květnového povstání a Dne vítězství pořádaných v Žatci, pořadatel není uveden1948
3.15. Kresby, akvarely
1113Čeští vojáci v zasněžených frontových zákopech, perokresba1947
4. Osobní pozůstalosti padlých volyňských vojáků a jejich spolubojovníků
Mlavec Fedor, nar. 2. 2. 1922 v obci Nové Sedlice, Slezsko, vojín
1365J. Stalin: O Velikoj otěčestvennoj vojně Sovětskogo Sojuza. 2. vydání, Moskva 1943, 172 s., tištěná brožura kapesního formátuka 122
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace