Národní archiv - Svaz Čechů z Volyně

Vyhledávání:
inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.Akce
Spisový materiál
Spisy
1. Ústředí Svazu Čechů z Volyně, Žatec
i) Komise pro postavení památníku Českého Malína v Žatci
157Dopis náměstka předsedy vlády armádního generála Ludvíka Svobody o poskytnutní příspěvku na postavení památníku v částce 10.000 Kčs1951ka 80
5. Redakce časopisu Věrná stráž
Příspěvky zaslané k uveřejnění
e) Vzpomínky na Volyň, Rusko a spolubojovníky
335Svoboda, Ludvík: Co si odnášíme z SSSR? Všechno, co jsme ztratili v roce 1939; příspěvek do ankety pořádané časopisem Naše vojsko v SSSR, deníkem 1. československého armádního sboru v SSSRb.d.ka 103
Písemnosti a ilustrační materiál vzniklý sbírkotvornou činností původce fondu
3. Ilustrační materiál
3.1. Fotografie
g) První a druhý odboj, pomníky
Druhá světová válka
Všeobecně
838Fotokopie diplomu ministra národní obrany generála Ludvíka Svobody z 13. 7. 1946 o udělení Československého válečného kříže 1939 obci Český Malín na Volyni1946
Pomníky
857Slavnostní položení základního kamene pomníku malínským mučedníkům v Žatci za účasti generála Ludvíka Svobody, generála Karla Klapálka a dalších vyšších důstojníků československé armády1946
i) Organizace a průběh reemigrace krajanů z Volyně
874Ministr národní obrany generál Svoboda na slavnostním vítání volyňských Čechů v Košicích, kde přečetl pozdrav prezidenta E. Beneše[1947]
m) Oslavy svátků, vojenské a vzpomínkové slavnosti
903Slib věrnosti republice, oslavy návratu volyňských Čechů do vlasti, konané v Žatci v červenci 1947 mj. za účasti ministra národní obrany armádního generála L. Svobody a pražského arcibiskupa ThDr. Josefa Berana1947
4. Osobní pozůstalosti padlých volyňských vojáků a jejich spolubojovníků
Abrt Alexandr, vojín
1179Vojenské doklady o přeložení osmičlenné skupiny vojáků 11. záložního střeleckého pluku v čele s A. Abrtem do Buzuluku k dispozici plukovníku Svobodovi a přidělení jim peněz a potravin; jména dalších vojáků nejsou uvedena.květen 1942ka 119
Falter Ervín, Ing., nar. 13. 9. 1907 v obci Lazy, Morava, podporučík dělostřelectva
1232Potvrzení okresní vojenské správy v Kirgizské republice o odvelení tříčlenné skupiny v čele s E. Falterem do Buzuluku k dispozici podplukovníku L. Svobodovi, přiložen seznam odvelených a železniční jízdenkabřezen 1942ka 119
Merunka Leonid, nar. 18. 3. 1916 v obci Olšanka, Volyň,
1360Doklad o vojenské přípravě, sovětská legitimace brance a rozkaz o zařazení do československé vojenské jednotky pod velením pplk. L. Svobody1941-1942ka 122
Vrzal František, nar. v Senici, Slovensko, rotmistr
1514Legitimace s fotografií, vystavená československým konzulátem v Krakově a potvrzující zařazení Fr. Vrzala do vojenské skupiny pod velením L. Svobody1939ka 123
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace