Národní archiv - Svaz Čechů z Volyně

Vyhledávání:
inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.Akce
Spisový materiál
Spisy
1. Ústředí Svazu Čechů z Volyně, Žatec
i) Komise pro postavení památníku Českého Malína v Žatci
162Spolupráce s krajským střediskem Svazu československých výtvarných umělců v Ústí nad Labem při posuzování návrhů na pomník, doporučení návrhu akademického sochaře Františka Rady ze Žatce1950-1951ka 80
Výbor pro postavení pomníku obětem Českého Malína
při okresní odbočce v Šumperku
287Schválení architektonického návrhu Ing. arch. Doubravského krajským střediskem Svazu československých výtvarných umělců v Olomouci1953ka 99
4. Kruh přátel volyňských Čechů v Žatci
293Vánoční nadílka Československého červeného kříže pro studentský internát v Žatci v rámci pomoci volyňským Čechům1947ka 100
5. Redakce časopisu Věrná stráž
Příspěvky zaslané k uveřejnění
f) Život volyňských Čechů v Československu
343Folprecht, Josef: Sdružení zahraničních Čechoslováků; informace o kulturní činnosti Sdružení1949ka 103
Písemnosti a ilustrační materiál vzniklý sbírkotvornou činností původce fondu
1. Písemnosti českých spolků a institucí v Polsku a v Rusku
Zdolbunov
Tělocvičná jednota Sokol v Zdolbunově
425Zprávy činovníků Sokolské župy zahraniční o činnosti a hospodaření zahraničních jednot v roce 1930, mj. sokolské jednoty v Zdolbunově1931ka 105
428Dopis Knihkupectví a nakladatelství Československé obce sokolské v Praze urgující vyrovnání faktury za tisk1931ka 105
2. Písemné rodinné památky volyňských Čechů
Khol Alexandr, Zdolbunovka 105
Korespondence s úřady a institucemi
446Československý červený kříž v Praze - poděkování A. Kholovi za zaslání zprávy o poměrech československých příslušníků na Volyni1920ka 105
3. Ilustrační materiál
3.1. Fotografie
b) Spolkový život krajanů na Volyni, hasičské sbory
Sokolské krajanské jednoty
Všeobecně
599Účastníci zájezdů Volyňské zahraniční župy sokolské na všesokolské slety v Praze1926,1938 a b.d.
601Členové Československé obce sokolské u zborovského opevnění během zájezdu na Volyň1930
m) Oslavy svátků, vojenské a vzpomínkové slavnosti
907Slavnost Svazu bojovníků za svobodu v Žatci, věnovaná vzpomínce na dukelské hrdinyb.d.
n) Sociální péče o reemigranty z Volyně
918Děti volyňských Čechů v ozdravovně Československého červeného kříže v Třebívlicích1947
3.5. Knižní a brožované publikace podle autorů
978Karas, František: Obrazy z českých osad v Polsku. Praha 1935, 87 s. a obrazová přílohaka 113
980Křenek, Josef: Návrat exulantů. Kázání při uvítání exulantů v chrámu u Martina ve zdi v Praze. Praha 1946, 16 s.ka 113
991Skopal, Ladislav: Krajané v Německu - krajané doma. Praha 1947, 40 s.ka 114
3.6. Knižní a brožované publikace řazené chronologicky
a) České publikace
1006Slavíme devátý květen. Pásmo českých a sovětských básní a písní. Praha 1946, 23 s.ka 114
1008Lidice. Společnost pro obnovu Lidic v Praze, Praha 1952, 67 s.ka 114
3.9. Letáky
1022Svaz Čechů z Volyně v Žatci - Zprávy č. 1 - 4, cyklostyl1946ka 116
3.10. Plakáty
b) Instituce a spolky v Československu
(tematické členění)
Vzpomínky na hrdiny a oběti 2. světové války
1034Svaz bojovníků za svobodu, okresní jednota Žatec - program slavnostního večera k 5. výročí bojů o Kyjev, konaného v listopadu 1948 v Městském divadle v Žatci1948
1037Svaz bojovníků za svobodu, jednota Staňkovice - Tvršice - pozvání na odhalení památníku padlým ve druhé světové válce v Tvršicích1950
Katolické slavnosti
1051Sdružení katolické mládeže v Žatci - pozvání na slavnostní předání finančního obnosu na opravu kaple v Jilešovicích, konané v klášterním sále u kapucínů v Žatci1947
1052Sdružení volyňské katolické mládeže - program návštěvy pražského arcibiskupa ThDr. Josefa Berana v Žatci u příležitosti celostátních oslav návratu volyňských Čechů do vlasti1947
Koncerty
1067Hudební a pěvecký spolek Smetana v Žatci - program Večera Bedřicha Smetany konaného v Městském divadle v Žatci1949
1068Svaz československo-sovětského přátelství, místní odbočka v Žatci - pozvání na koncert sokolské dechové hudby1949
Plesy, zábavy
1077Svaz bojovníků za svobodu, okresní výbor v Žatci - pozvání na maškarní ples1951
3.19. Diplomy, pochvalná uznání, osvědčení
1129Diplom o jmenování Václava Mesnera, velitele požární stráže v Lucku, čestným členem Svazu dobrovolného hasičstva československého1926ka 116
1132Diplomy Československé obce sokolské vydané Mikuláši Martínkovi, členu tělocvičné jednoty Sokol v Kvasilově, později v Liběšicích - Trnovanech, za účast na sletu v Praze a na mezisletových závodech v Lounech1932, 1935, 1947ka 116
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace