Národní archiv - Svaz Čechů z Volyně

Vyhledávání:
inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.Akce
Spisový materiál
Spisy
5. Redakce časopisu Věrná stráž
Příspěvky zaslané k uveřejnění
d) Rukopisy k dějinám českých osad na Volyni
321Tomášová, Marie: Kvasilov, jedna z nejstarších osad na Volynib.d.ka 102
Písemnosti a ilustrační materiál vzniklý sbírkotvornou činností původce fondu
2. Písemné rodinné památky volyňských Čechů
Palla Joachym, Chomout
463Dopisy redaktora časopisu Hlas Volyně Antonína Perného z Kvasilova Josefu Pallovi z Chomoutu týkající se vzájemné spolupráce1929-1930 a b. d.ka 105
3. Ilustrační materiál
3.1. Fotografie
a) Vzhled českých obcí na Volyni, hospodářský život
V jednotlivých obcích
Kvasilov
507Obecní uliceb.d.
508Budova, vnitřní zařízení a výrobky firmy Vladimíra Svárovského, továrny na zemědělské stroje a odlitky, založené Jaroslavem Svárovským v roce 18831925 a b.d.
509Sazeč Václav Martínek v kvasilovské tiskárně1928
510Pojízdná prodejna firmy Baťa před hostincem Josefa Ducháčka1934
511Lán obilí v Kvasilověb.d.
512Krajan Martínek při žníchb.d.
513Česání chmele1935 a b.d.
514Sušárna chmele krajana Perného v Kvasilověb.d.
515Věra Svárovská na polní cestě1938
b) Spolkový život krajanů na Volyni, hasičské sbory
Hasičské krajanské sbory
Hasičské sbory v jednotlivých obcích
Kvasilov
576Hasičský sbor a školní kapela při slavnostním svěcení hasičského praporu1903
577Cvičení hasičského sboru před první světovou válkoub.d.
578Hasiči s velitelem V. Škobisem na oslavách 25. výročí založení hasičského sboru1925
Sokolské krajanské jednoty
Všeobecně
602Účastníci cvičitelského kurzu konaného v Kvasilově1931
Sokolské jednoty v jednotlivých obcích
Kvasilov
606Prapor Sokola Kvasilov, slavnost svěcení1932 a b.d.
607Členstvo Sokola Kvasilov v čele s vedením1913-1914
608Jan Šabek, náčelník Sokola v Kvasilově v letech 1922-1923, po roce 1923 náčelník Sokola ve Vejprtech u Plzně1923-1924 a b.d.
609Ženy Sokola Kvasilov s náčelníkem a cvičitelem Janem Šabkem1923
610Členové Sokola Kvasilov s náčelníkem ing. Vladimírem Svárovským1923-1924
611Členové jízdního oddílu jednoty Sokol v Kvasilově - Václav Martínek, Jaroslav Perný, Jiří Zach aj.1926
612Sokolové a obyvatelé Kvasilova před slavnostní bránou v srpnu 19301930
613Mladší žáci a žákyně, členové Sokola Kvasilov[1930]
614Účastníci sokolských výprav do Boratína, Rovna a Zdolbunova1930 a b.d.
615Členové sokolské jednoty Kvasilov s praporem v slavnostním průvodu během sletu polského Sokola ve Lvově[1930]
616Sokolské závody v Kvasilově - slavnostní brána, účastníci závodů kvasilovští muži a ženy1933
617Účastníci posledních sokolských závodů v Kvasilově s náčelníkem Sokola ing. Vladimírem Svárovským[1939]
618Z veřejného sokolského cvičení v Kvasilově - celkový nástup cvičenců, cvičení mužů, žen, starších žákyň a mladších žáků[1939]
619Kvasilovští sokolové v čele s Vladimírem Svárovským na veřejném cvičení v Zdolbunově1939
620Sokolská skupina z Kvasilova na stadionu v Lounech1947
Zdolbunov
643Nástup členů Sokolské jednoty Zdolbunov na veřejná cvičení v Kvasilově v červnu 19281928
646Cvičení dorostenek Sokola Zdolbunov v Kvasilově1932
650Ženy a dorostenky ze Zdolbunova na veřejném Sokolském cvičení v Kvasilově v červnu 19391939
c) České školství na Volyni
Školy v jednotlivých obcích
Kvasilov
677Cesta ke škole od železniční zastávkyb.d.
678Žáci české obecné školy s učitelským sboremb.d.
679Účastníci školního divadelního představení Sůl nad zlato s učitelkou a uměleckou vedoucí Helenou Pernou1922
Zdolbunov
715Děti na školních výletech, mj. zájezd do Kvasilova, kde hostitelem byl Ing. Vladimír Svárovský1936 a b.d.
d) Společenský a kulturní život krajanů na Volyni
V jednotlivých obcích
Kvasilov
740Kvasilovská kapelab.d.
741Fotoalbum Ing. Vladimíra Svárovského, starosty Sokola v Kvasilově, znázorňující společenský a kulturní život krajanů na Volynib.d.
e) Církve, procesí, pohřby
V jednotlivých obcích
Kvasilov
778Budova pravoslavného kostelab.d.
779Příjezd archimandrity do Kvasilova[30. léta]
780Pohřební procesí v Kvasilověb.d.
p) Osoby
Jednotlivé osoby
943Ing. Svárovský Vladimír, portrétní fotografie a foto jmenovaného se štětcem v ruce před vlastnoručně zhotoveným portrétem T.G. Masaryka, Kvasilov - Rovno1930, 1936
3.2. Pohlednice
945Kvasilov - významné místní stavby, mj. škola, pivovar, pravoslavný kostel, železniční stanice1944
3.5. Knižní a brožované publikace podle autorů
987Plamínek, K.: Na rozcestí života. Povídka. Kvasilov 1927, 33 s.ka 113
3.10. Plakáty
a) Instituce a spolky na Volyni
1025Konzulát Republiky československé v Kvasilově - smuteční oznámení o úmrtí T. G. Masaryka1937
3.15. Kresby, akvarely
1109Vzhled českých obcí na Volyni, osady Kupičov, Kvasilov, Počajev, Pokosy, Zdolbunov a neurčená vesnice, perokresby, akvarelb.d.ka 116
3.19. Diplomy, pochvalná uznání, osvědčení
1132Diplomy Československé obce sokolské vydané Mikuláši Martínkovi, členu tělocvičné jednoty Sokol v Kvasilově, později v Liběšicích - Trnovanech, za účast na sletu v Praze a na mezisletových závodech v Lounech1932, 1935, 1947ka 116
3.32. Předměty z kovu a kamene
1177Kovová zdobená hlavice k žerdi praporu hasičské jednoty v Kvasilově1896ka 118
4. Osobní pozůstalosti padlých volyňských vojáků a jejich spolubojovníků
Srb Vladimír, nar. 1. (21). 1. 1922 v Kvasilově, Volyň
1432Výpis z farní matriky narozených v Kvasilově1938ka 123
1437Fotografie Vladimíra Srba mezi spolužáky a přáteli v Kvasilově, Rovně a v Lucku.1939 a b.d.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace