Národní archiv - Svaz Čechů z Volyně

Vyhledávání:
inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.Akce
Písemnosti a ilustrační materiál vzniklý sbírkotvornou činností původce fondu
1. Písemnosti českých spolků a institucí v Polsku a v Rusku
Kyjev
Československý úvěrní ústav na Rusi se sídlem v Kyjevě
361Informace o činnosti a provozním kapitálu ústavu1916ka 104
362Členská přihláškab.d.ka 104
Komitét občanů Československé republiky v Kyjevě
363Dopis ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny informující, že rada ministrů Ukrajinské republiky povoluje činnost Komitétu1918ka 104
364Texty dopisů, jež si vyměnil Komitét občanů Československé republiky v Kyjevě a Národní výbor československý v Praze v listopadu 1918 (český a ruský text)b.d.ka 104
Spolek Jan Amos Komenský v Kyjevě
365Stanovy českého dobročinného a vzdělávacího spolku Jan Amos Komenský v Kyjevě1907ka 104
366Výzva ke krajanům, aby pomohli spolku při průzkumu poměrů v českých osadách na Volyni a při budování a reformování českého školství1917ka 104
Spolek pro pěstování rusko-československých obchodních a průmyslových styků se sídlem v Kyjevě
367Stanovy spolkub.d.ka 104
368Opis výzvy Českého svazu poslanců v Říšské radě k národu uveřejněné v Národní politice č.121 dne 28.5.1918 (hlavičkový papír spolku)[1918]ka 104
Svaz československých spolků na Rusi se sídlem v Kyjevě
369Stanovy Svazub.d.ka 104
370Návrh stanov pro členské organizaceb.d.ka 104
371Oběžníky pro důvěrníky Svazu československých spolků na Rusi1916-1917ka 104
372Oběžníky a výzvy svazového vedení ke krajanům1916-1917ka 104
373Informační oběžníky vojenského odboru pro krajany1916ka 104
374Informační oběžníky finančního odboru pro důvěrníky Svazu1916ka 104
375Výzvy finančního odboru ke krajanům, aby spolupracovali se Svazem a finančně podpořili jeho činnost ve prospěch českého národa1916ka 104
376Výňatky z rezolucí sjezdu československých spolků na Rusi z dubna 1916 týkající se daňových povinností krajanů v Rusku1916ka 104
377Potvrzení Svazu československých spolků na Rusi, že obyvatel Zdolbunova Ivan Němec je českého původu1916ka 104
Zdolbunov
Český spolek (komitét) v Zdolbunově
Korespondence spolkového vedení
407Iniciativní komitét pro zřízení Českého lidového nakladatelství na Ukrajině v Kyjevě - organizační záležitosti týkající se vytvoření uvedené instituce[1918]ka 105
Divadelní odbor
418Oběžník divadelního odboru s pozváním na schůzi za účasti herce A. Havla z Kyjeva1917ka 105
2. Písemné rodinné památky volyňských Čechů
Khol Alexandr, Zdolbunovka 105
Korespondence s úřady a institucemi
445Československá národní rada pro Rusko, odbočka v Petrohradě - zmocnění A. Khola výběrem darů a národní daně do fondu Českého vojska mezi českou a slovenskou komunitou na Volyni podle usnesení Československého národního sjezdu v Kyjevě v roce 19171917ka 105
447Komitét občanů Československé republiky, Kyjev - kopie pověření Alexandra Khola vykonáváním konzulárních funkcí v újezdech Rovenském a Ostrožském a stvrzenka A. Khola o příjmu pověření1919ka 105
451Slovanské nakladatelství V. F. Švihovského, Kyjev - odpověď na dopis A. Khola týkající se poměrů v české komunitě a jejího vztahu s Ukrajinci1917ka 105
452Svaz československých spolků na Rusi, Kyjev - informace Svazu o placení válečné a národní daně, o odesílání dobrovolníků do Kyjeva, o zaměstnávání zajatců v provozovnách českých krajanů, o zakládání československého peněžního ústavu v Kyjevě a spořitelních a záložních spolků na Volyni1916-1917ka 105
Korespondence s jednotlivci
453Jindříšek J. J., majitel Hudebního závodu J. J. Jindříšek, Kyjev - dopis A. Khola týkající se právního postavení Čechů a Slováků na Ukrajině1915ka 105
Pospíšil Ondřej, profesor hudby a hudební skladatel, Hlinsk
466Listina cara Mikuláše II. o udělení řádu Sv. Vladimíra IV. stupně Alexeji Pospíšilovi, státnímu radovi a učiteli gymnázia v Kyjevě za vynikající služby1906ka 105
3. Ilustrační materiál
3.1. Fotografie
g) První a druhý odboj, pomníky
První světová válka
809Hotel Praha v Kyjevě, první stanoviště České družinyb.d.
810První svěcení praporu České družiny a přísaha na prapor dne 28. září 1914 na Sofijském náměstí v Kyjevě1914
818Ruští vojáci, mezi nimi Václav Peš z Kyjeva, na frontě první světové válkyb.d.
3.2. Pohlednice
946Kyjev - svěcení praporu České družiny dne 18. září 1914 na Sofijském náměstíb.d.
3.3. Periodický tisk
959Čechoslovan, časopis Čechů v Ruské říši, 1911, roč. 1, č. 1-40, Kyjev (svázaný ročník)1911ka 106
964Poslednija novosti, noviny pro politiku, vědu, literaturu a ekonomiku, 1917, roč. 11, č. 4363, Kyjev1917ka 108
967Ruský Čech, týdeník věnovaný českým zájmům na Rusi, 1907, roč. 1, č. 17, Kyjev1907ka 108
971Věstník, orgán Spolku pro pěstování rusko-československých obchodních a průmyslových styků v Kyjevě, 1917, roč. 1, č. 2, Kyjev1917ka 109
3.5. Knižní a brožované publikace podle autorů
979Kožíšek, Josef: Poupata. Čítanka malých. Slovanské nakladatelství V. F. Švihovského, Kyjev, b.d., 32 s.ka 113
3.6. Knižní a brožované publikace řazené chronologicky
a) České publikace
998Sborník časopisu ruských Čechů Čechoslovan. Redaktor a vydavatel Věnceslav Švihovský, Kyjev 1915, 112 s.ka 114
3.7. Knižní kalendáře
a) České kalendáře
1016Kalendář Čechoslovan na rok [1912] a 1914. Slovanská tiskárna V. Švihovského, Kyjev [1911] - 1912, 280 s. a 111 s.ka 115
3.9. Letáky
1021Sdružení zahraničních vojáků druhého odboje v Československé obci legionářské - informační leták o postupu pro uchazeče o národní správu, tisk1948ka 116
3.10. Plakáty
b) Instituce a spolky v Československu
(tematické členění)
Vzpomínky na hrdiny a oběti 2. světové války
1034Svaz bojovníků za svobodu, okresní jednota Žatec - program slavnostního večera k 5. výročí bojů o Kyjev, konaného v listopadu 1948 v Městském divadle v Žatci1948
3.26. Medaile
1158Diplom a malá stříbrná medaile Carské zemědělské společnosti v Moskvě udělená Karlu Bočkovi výborem zemědělské a průmyslové výstavy v Kyjevě a Zemědělskou společností v Kyjevě za vysokou kvalitu vystaveného chmele (viz štočky, inv. č. 1168)1898ka 117
4. Osobní pozůstalosti padlých volyňských vojáků a jejich spolubojovníků
Kutrov Rudolf
1326Dopisy sourozenců zaslané z Kyjeva na adresu polní pošty1944ka 121
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace