Národní archiv - Svaz Čechů z Volyně

Vyhledávání:
inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.Akce
Písemnosti a ilustrační materiál vzniklý sbírkotvornou činností původce fondu
1. Písemnosti českých spolků a institucí v Polsku a v Rusku
Kyjev
Komitét občanů Československé republiky v Kyjevě
363Dopis ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny informující, že rada ministrů Ukrajinské republiky povoluje činnost Komitétu1918ka 104
364Texty dopisů, jež si vyměnil Komitét občanů Československé republiky v Kyjevě a Národní výbor československý v Praze v listopadu 1918 (český a ruský text)b.d.ka 104
Spolek pro pěstování rusko-československých obchodních a průmyslových styků se sídlem v Kyjevě
368Opis výzvy Českého svazu poslanců v Říšské radě k národu uveřejněné v Národní politice č.121 dne 28.5.1918 (hlavičkový papír spolku)[1918]ka 104
Svaz československých spolků na Rusi se sídlem v Kyjevě
369Stanovy Svazub.d.ka 104
370Návrh stanov pro členské organizaceb.d.ka 104
371Oběžníky pro důvěrníky Svazu československých spolků na Rusi1916-1917ka 104
372Oběžníky a výzvy svazového vedení ke krajanům1916-1917ka 104
373Informační oběžníky vojenského odboru pro krajany1916ka 104
374Informační oběžníky finančního odboru pro důvěrníky Svazu1916ka 104
375Výzvy finančního odboru ke krajanům, aby spolupracovali se Svazem a finančně podpořili jeho činnost ve prospěch českého národa1916ka 104
376Výňatky z rezolucí sjezdu československých spolků na Rusi z dubna 1916 týkající se daňových povinností krajanů v Rusku1916ka 104
377Potvrzení Svazu československých spolků na Rusi, že obyvatel Zdolbunova Ivan Němec je českého původu1916ka 104
Zdolbunov
Český spolek (komitét) v Zdolbunově
Ustavení a činnost
399Zápisy o ustavení a schůzích Českého spolku v Zdolbunově1917ka 105
400Prezenční listiny veřejných schůzí českých krajanů v Zdolbunově1917-1918ka 105
401Oběžníky a výzvy Českého spolku v Zdolbunově ke krajanům týkající se voleb do Ukrajinského ústavodárného shromáždění, pořádání kurzu češtiny, účasti na schůzích Českého spolku apod.1917-1918ka 105
402Zpráva o činnosti Českého spolku v roce 19171917ka 105
403Seznam českých obyvatel v Zdolbunověb.d.ka 105
404Seznam členů první vlády Republiky československé1918ka 105
Korespondence spolkového vedení
405Československý úvěrní ústav v Kyjevě - potvrzení o příjmu 243 rublů pro raněné dobrovolníky1917ka 105
406Český výbor pro pomoc obětem války, Kyjev - výzva k zaslání příspěvku do fondu České družiny1917ka 105
407Iniciativní komitét pro zřízení Českého lidového nakladatelství na Ukrajině v Kyjevě - organizační záležitosti týkající se vytvoření uvedené instituce[1918]ka 105
408Městská správa v Zdolbunově - delegování českých zástupců do místních komisí, na schůze městské správy apod.1917-1918ka 105
409Prozatímní komitét občanů Zdolbunova - informace o opatřeních k řešení kritické zásobovací situace ve městě1918ka 105
410Svaz československých spolků na Rusi, Kyjev - podněty k navázání spolupráce, originál listiny oznamující text usnesení prozatímní ruské vlády z 1. srpna 1917, jímž byla deklarována osobní a majetková práva civilních osob české a slovenské národnosti v Rusku, které se prokáží doporučením Svazu československých spolků na Rusi; za českou stranu listinu podepsali T.G. Masaryk a B. Čermák (za odbočku Československé národní rady pro Rusko), V. Girsa a F. Velechovský (za Svaz československých spolků na Rusi); listina byla zaslána v září 1917 funkcionáři Českého spolku v Zdolbunově Alexandru Kholovi1917-1918ka 105
411Ukrajinská rada v Zdolbunově - pozvání na schůzi rady v lednu 19181918ka 105
412Komise pro oslavy únorové revoluce v Rusku - zastoupení Českého spolku v komisi1917ka 105
Školský odbor
413Jmenování Lamberta Jelínka učitelem české školy v Zdolbunově podepsané vedením Svazu československých spolků na Rusi1917ka 105
414Výzva k organizaci sbírky ve prospěch české školy, určená krajanům[1917]ka 105
415Upisovací listina první české školy v Zdolbunově1917ka 105
416Zápisy z rodičovských schůzí1918ka 105
417Soupis příjmů a vydání za školní rok 1917-1918b.d.ka 105
Divadelní odbor
418Oběžník divadelního odboru s pozváním na schůzi za účasti herce A. Havla z Kyjeva1917ka 105
419Programy divadelních představení, kabaretů a operet pořádaných v Zdolbunově1917-1918ka 105
420Zpráva pokladníka A. Khola o činnosti divadelního odboru a jeho hospodaření[1917]ka 105
Komitét občanů Československé republiky v Kyjevě, odbočka v Zdolbunově
421Zápis ze schůze odbočky, mj. o delegování tajemníka odbočky Františka Charváta k ministru zahraničních věcí v Praze1919ka 105
Žitomir
Pracovní výbor českých občanů na Volyni se sídlem v Žitomiru
432Opis oznámení pro krajany o ustavení a úkolech Pracovního výboru v organizování českého živlu na Volyni s podpisem Ing. B. Jansy a Josefa Raka1919ka 105
433Petice zástupců českých osad na Volyni ministru zahraničních věcí Československé republiky s informací o hospodářském, společenském, kulturním životě a potřebách krajanů, se žádostí o pomoc a ochranu, s projevem oddanosti Československé republice, s vyjádřením k politickým otázkám, mj. k osudu Podkarpatské Rusi; originál s vlastnoručnými podpisyb.d.ka 105
2. Písemné rodinné památky volyňských Čechů
Khol Alexandr, Zdolbunovka 105
Korespondence s úřady a institucemi
447Komitét občanů Československé republiky, Kyjev - kopie pověření Alexandra Khola vykonáváním konzulárních funkcí v újezdech Rovenském a Ostrožském a stvrzenka A. Khola o příjmu pověření1919ka 105
448Komitét občanů Československé republiky, Oděsa - neodeslaný dopis A. Khola, žádajícího o informaci ohledně právního postavení československých příslušníků na Ukrajině a náhrady válečných škod1919ka 105
452Svaz československých spolků na Rusi, Kyjev - informace Svazu o placení válečné a národní daně, o odesílání dobrovolníků do Kyjeva, o zaměstnávání zajatců v provozovnách českých krajanů, o zakládání československého peněžního ústavu v Kyjevě a spořitelních a záložních spolků na Volyni1916-1917ka 105
3. Ilustrační materiál
3.1. Fotografie
b) Spolkový život krajanů na Volyni, hasičské sbory
Česká beseda ve Varšavě
554Skupinová fotografie členůbřezen 1938
555Zájezd členů České besedy na Volyňb.d.
Česká beseda v Zdolbunově
556Zakladatelé České besedy v Zdolbunově1922
557Výbor České besedy v Zdolbunověb.d.
558Členové České besedy s předsedou Národní rady československé A.Prokůpkem za jeho návštěvy v Zdolbunově1928
559Členové tělocvičného odboru České besedy v Zdolbunověb.d.
560Členové České besedy v Zdolbunově se školními žáky[1928]
3.2. Pohlednice
953Zborov - 7. rota 1. pluku v zákopech a její kulometné hnízdo dne 24. června 1917, vydáno nákladem České besedy ve Lvověb.d.
954Zborov - dobyté rakouské zákopy dne 2. července 1917, nakladatel tentýžb.d.
955Zborov - pohled k Cecové, kde jsou mohyly padlých vojáků, kříž nad hrobem českých vojáků, nakladatel tentýž1922-1927
3.18 Legitimace, průkazy, rodné listy
1121Legitimace zakládajícího člena Českého klubu v Zdolbunově Alexandra Khola1926ka 116
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace